Kopie van logo rijschool

Rijschool Wirix te Lanaken, Bilzen en Hasselt:
Dé rijschool in Limburg voor opleidingen A, AM, B, BE.

erknr.: 2600  fedeerdrive
auto 02

Voorlopig Rijbewijs met Begeleider

Opleiding aangepast aan noden/wensen van de kandidaat waarna hij/zij moet oefenen met een begeleider die een VERPLICHT VORMINGSMOMENT heeft gevolgd (zie VORMINGSMOMENT BEGELEIDER).

Praktijklessen

 • Diverse praktijkopleidingen op maat (6 uren, 8 uren,…)

Leeftijd

 • Vanaf 17 jaar.

Stage

Voorlopig rijbewijs afgehaald voor 01/10/2017

Oefenstage MET begeleider (+ 26 jaar met minimum 8 jaar rijbewijs B)

 • Stageperiode minimum 3 en maximum 36 maanden
 • Begeleiders (min. 1 en max.2) MOETEN op het voorlopig rijbewijs vermeld staan
 • Niemand anders dan vermelde begeleider(s ) mag in de auto plaats nemen m.u.v. rijschoolinstructeurs.

Voorlopig rijbewijs afgehaald na 01/10/2017

Oefenstage MET begeleider (+26 jaar , minstens 8 jaar rijbewijs en verplicht vormingsmoment gevolgd heeft)

 • Stageperiode minimum 9 maanden en maximum 36 maanden
 • Begeleider (min.1 en max.2) moet verplicht vormingsmoment gevolgd hebben en vermeld staan op het voorlopig rijbewijs
 • Niemand anders dan vermelde begeleider(s ) mag in de auto plaats nemen m.u.v. rijschoolinstructeurs.

Examen

 • Minstens 18 jaar zijn en geldige belgische ID-kaart
 • Voorlopig rijbewijs nog geldig zijn (< 36 maanden)
 • Theorie niet langer dan 3 jaren geleden geslaagd zijn
 • Voorlopig rijbewijs minstens 3 maanden oud zijn indien afgegeven VOOR 1/10/2017
 • Voorlopig rijbewijs minstens 9 maanden oud zijn indien afgegeven NA 1/10/2017
 • Begeleider verplicht vormingsmoment gevolgd heeft indien voorlopig rijbewijs NA 1/10/2017
 • Met rijschoolwagen + instructeur (optioneel)
 • Telkens na 2x niet geslaagd: 6 uren praktijkles met rijschool

Rijbewijs

Tijdens eerste jaar: nultolerantie.

Bij bepaalde overtredingen verval van het rijbewijs mogelijk en opnieuw afleggen van theorie- en praktijkexamen.

 • Motorfiets

  Rijschool Wirix is ook uw opleidingscentrum voor diverse motoropleidingen.

  Dit voor zowel verplichte opleidingen in kader van het behalen van het rijbewijs als opleidingen voor motorrijders die reeds een rijbewijs bezitten.


 • Bromfiets

  Leeftijd: 16 jaar of meer.

  Het praktijkexamen omhelst 4 proeven op gesloten terrein. Voor de theorie zijn zelfstudie en lessen mogelijk
 • Aanhangwagen

  Opleiding: Diverse praktijkopleidingen op maat.

  Examen: Je hoeft geen theoretisch examen meer af te leggen. Het praktijkexamen omvat zowel een proef op gesloten terrein als een rit op de openbare weg.


 • Auto

  Een rijbewijs B heb je nodig als je op de openbare weg een personenauto, bestelauto of motorhome van minder dan 3,5 ton wil besturen, als die ten hoogste 9 zitplaatsen (incl. bestuurder) heeft.

  Diverse opleidingsmogelijkheden voor theorie en praktijk