Kopie van logo rijschool

Rijschool Wirix te Lanaken, Bilzen en Hasselt:
Dé rijschool in Limburg voor opleidingen A, AM, B, BE.

erknr.: 2600  fedeerdrive
rijschool lanaken

Reglementering Rijschool Wirix

A. Afwezigheid en betaling:

Indien de leerling niet op de afspraak praktijk aanwezig is, dient het bedrag van één (1) lesuur voor de verzuimde les van twee (2) uur betaald te worden. Behoudens een verwittiging van minimum drie werkdagen vooraf of bij voorlegging van een doktersattest bij ziekte. Het tarief is dit van de dag in kwestie.

B. Praktijkles:

Wanneer de leerling tijdens  de verplaatsing op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.  Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

C. Orde en tucht:

Iedere leerling dient minstens 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
Leerlingen die moedwillig schade berokkenen aan de eigendom van de rijschool worden geschorst tot de schade integraal vergoed is.
Dronkenschap of een soortgelijke staat ingevolge het gebruik van verdovende of hallucinatie verwerkkende middelen tijdens de les brengt automatisch de onmiddellijke uitsluiting in en dit zonder enig recht op terugbetaling of schadevergoeding.
Het is verboden te roken in het leslokaal en de leswagens.

Download het Reglement:

Download ons Reglement

Evaluatieformulier:

Evaluatieformulier

Bijkomende Inlichtingen – Categorie B

Bij het afleggen van het praktijkexamen dient men in het bezit te zijn van een geldige ID-kaart en een geldig voorlopig rijbewijs. Tevens mag het slagen voor het theoretisch examen niet langer dan 3 jaar geleden zijn.
Indien men twee maal niet slaagt voor het theoretisch examen dient men 12 uur theoretische scholing te volgen in een erkende rijschool.
Indien men twee maal niet slaagt voor het praktijkexamen dient men 6 uren praktijkles te volgen in een erkende rijschool.

Opmerkingen / klachten kunnen gemeld worden via rijschool_wirix@msn.com of via ombudsdienst@federdrive.be

 • Motorfiets

  Rijschool Wirix is ook uw opleidingscentrum voor diverse motoropleidingen.

  Dit voor zowel verplichte opleidingen in kader van het behalen van het rijbewijs als opleidingen voor motorrijders die reeds een rijbewijs bezitten.


 • Bromfiets

  Leeftijd: 16 jaar of meer.

  Het praktijkexamen omhelst 4 proeven op gesloten terrein. Voor de theorie zijn zelfstudie en lessen mogelijk
 • Aanhangwagen

  Opleiding: Diverse praktijkopleidingen op maat.

  Examen: Je hoeft geen theoretisch examen meer af te leggen. Het praktijkexamen omvat zowel een proef op gesloten terrein als een rit op de openbare weg.


 • Auto

  Een rijbewijs B heb je nodig als je op de openbare weg een personenauto, bestelauto of motorhome van minder dan 3,5 ton wil besturen, als die ten hoogste 9 zitplaatsen (incl. bestuurder) heeft.

  Diverse opleidingsmogelijkheden voor theorie en praktijk